Продукція

НВК «Квадрат» значну увагу приділяє сучасним науковим дослідженням, стежить за розвитком інноваційних технологій в пошуках дієвих засобів підвищення ефективності своїх продуктів. Основою виробництва добрив є використання сучасних прогресивних технологій, високоякісних інгредієнтів і сировини. Перевагами продукції компанії є відсутність баластних домішок, висока концентрація діючих речовин і ступінь хелатизації мікроелементів.

Асортимент добрив НВК «Квадрат» нараховує понад 50 найменувань, які різняться за своїм складом і функціональним призначенням.

Основна продукція - комплекси хелатованих мікроелементів і біологічно активних речовин, рідкі комплексні NPK добрива, які випускаються під торговою маркою Quantum, сухі водорозчинні добрива для фертигації Proventus та мікрогрунульвані добрива UltraStart.

Комплексні універсальні добрива розроблені під окремі групи культур з врахуванням їх потреб в макро- і мікроелементах. Призначені для забезпечення необхідними елементами живлення, стимуляції фізіологічної активності рослин у критичні фази росту та розвитку, для формування максимально можливої в конкретних умовах продуктивності культури.

Асортимент добрив з біостимулюючими властивостями направлені на підвищення стресостійкості до біотичних та абіотичних факторів навколишнього середовища, оптимізацію процесів росту, підвищення продуктивності рослин та якості отриманого врожаю. Лінійка функціональних добрив направленої специфічної дії містить у своєму складі спеціальний набір біологічно активних речовин (екстрактів водоростей, амінокислот рослинного походження, органічних кислот, гумінових речовин, прогормональних сполук, неорганічних біостимулюючих речовин тощо) з врахуванням специфічних завдань.

Лінійка моноелементнтних продуктів розроблена на основі легкодоступних біологічно активних форм елементів з метою профілактики та забезпечення всіх культур поживними речовинами протягом всього періоду вегетації.

Високонцентровані рідкі та мікрогранульовані стартові добрива, розроблені спеціально для внесення під час посіву (чи посадки) різних сільськогосподарських культур за технологією POP-UP. Основна мета яких забезпечити потреби проростків у легкодоступних елементах живлення у період, коли коренева система рослин розвинута ще недостатньо.

Рідкі NPK добрива Квантум-Діафан містять 100% доступну для кореневої системи ортофосфатну форма фосфору, що забезпечує високу ефективність при низьких нормах застосування та за несприятливих умов навколишнього середовища.

Мікрогранульоване стартове добриво з мікроелементами для ультралокального внесення UltraStart дозволяє істотно підвищити коефіцієнт використання елементів живлення культурами та покращити ріст на початкових етапах розвитку.

© 2010-2020 р. Науково-виробнича компанія «Квадрат»